IT fejlesztők

Gondot okoznak az ügyfelek adatvédelmi kérdései a fejlesztés során? Segítünk!

Szolgáltatásaink kifejezetten az Ön számára

Milyen szolgáltatásokat kínálunk IT számára?

Privacy tanácsadás

Tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy hogyan alakíthatja ki úgy az ügyfele által megrendelt weboldalt, applikációt, szoftvert, hogy az megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak

Adatvédelmi dokumentáció

Tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy hogyan és milyen adatvédelmi dokumentációkat kell elkészítenie​ saját tevékenységéhez és az ügyfele által megrendelt termékhez

Süti tanácsadás

Segítünk megoldani a süti hozzájárulások kérdését, gyorsan, egyszerűen dizájnosan

Miért válasszon minket?

Jogszerű termék

Az adatvédelmi jogszabályok a weblapok, applikációk és szoftverek felépítése, funkcionalitása szempontjából is támasztanak követelményeket. Segítünk megfelelni a követelményeknek!

Hozzáadott érték

Emelje ügyfelei elégedettségét azáltal, hogy az adatvédelmi kérdésekre kész megoldással rendelkezik. 

Ügyfélelégedettség

Az elkészült weblap, applikáció vagy szoftver sokkal vonzóbb a felhasználók számára, ha az figyelemmel van a magánszférára.

Partner Szemlélet

Hosszú távú együttműködésekben hiszünk, amely magas szintű ügyfélelégedettséget eredményez.

Gyakran ismételt kérdések

Találja meg kérdéseire a válaszokat gyorsan és egyszerűen!

A weboldalakon számos esetben találkozunk különböző cookie-kkal amelyekkel az oldal üzemeltetői különböző célokat kívánnak elérni, például mérni szeretnék a látogatási adatokat, hirdetéseket szeretnének az oldalra irányítani stb. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a weboldal felhasználójának lehetősége legyen nyilatkozni a cookie-k működését illetően, illetve megfelelő tájékoztatóval rendelkezzenek azok működéséről. Az interneten fellelhető különböző cookie menedzsment alkalmazások jó kiindulási alapot jelentenek e kérdések kezelésére, azonban az esetek döntő többségében nem képesek kezelni a legalapvetőbbnek tűnő problémákat sem, mint például, hogy a weboldal által használt cookie-k az Európai Unió területén kívülre továbbítanak adatokat. 

Egy weboldal, applikáció vagy szoftver fejlesztése és üzemeltetése során számos esetben kerülhet sor személyes adatok kezelésére, amelyekre érdemes már a kezdetektől odafigyelni. Amikor egy weboldal, applikáció vagy szoftver bármilyen jellegű személyes adatot kér, példának okáért egy űrlap formájában, vagy figyelemmel kíséri a felhasználó magatartását, akkor az érintettet a személyes adatok kezelése vonatkozásában nem csak tájékoztatni kell hanem,  lehetőséget is kell adni neki arra, hogy kifejezze akaratát az adatkezeléssel kapcsolatban, például hozzájárulást adhasson a különböző személyes adatok kezeléséhez. 

Egy webfejlesztőnek, legyen akár cég vagy egyéni vállalkozó az ügyfél elégedettség az egyik legfontosabb elérendő cél. Tekintve, hogy a weboldalak kapcsán számos adatkezelési kérdés felmerülhet, az első személy akit ilyen kérdésekkel az ügyfél felkeres, az természetesen a fejlesztő lesz. Ilyen esetben óriási üzleti előnyt jelent, ha a fejlesztő képes alapvető tájékoztatást adni az üzemeltetőt érintő kötelezettségeket illetően és esetleg integrált szolgáltatásként szakemberekkel együttműködve meg is képes oldani a felmerülő problémákat. Bármilyen jellegű együttműködés esetén keressen bennünket bátran.

A General Data Protection Regulation vagyis GDPR az Általános Adatvédelmi Rendelet, amely uniós jogi normaként az Európai Unió valamennyi tagállamában alkalmazandó. A GDPR dióhéjban összefoglalja azokat a normákat, amelyet minden adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak figyelembe kell vennie amikor személyes adatokat kezel és természetesen meghatározza azt is, hogy az érintettek milyen jogosultságokkal rendelkeznek.

Nagy valószínűséggel igen, ugyanis a GDPR-t kell alkalmazni valamennyi az EU területén tevékenységi hellyel rendelkező, vagy ide szolgáltatást nyújtó adatkezelő illetve adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok vonatkozásában, függetlenül attól, hogy azt papír alapon, vagy elektronikus úton végzik. A GDPR hatálya alá viszont nem tartozik a személyes vagy otthoni tevékenység keretében végzett adatkezelés.

Az adatvédelmi előírások megsértése esetén a felügyeleti hatóság – Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy röviden NAIH – közigazgatási bírsággal sújthatja az adatkezelőt. Ez kisebb jellegű jogsértés esetén legfeljebb 10.000.000 euró (3,6 milliárd forint) nagyobb jellegű jogsértés esetén pedig akár 20.000.000 euró (7,2 milliárd forint) is lehet. A NAIH 2020 végéig a GDPR alkalmazási kötelezettségének kezdete óta (2018. május 25.) több mint 300 millió forint bírságot szabott ki.

Voltaképpen minden olyan információ, amelyből következtetést lehet levonni az érintett személyére személyes adatnak minősül. A személyes adat fogalmát a GDPR úgy határozza meg, mint az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.Ilyen lehet akár a név, az e-mail cím, valamilyen korábbi betegségre vonatkozó adat, de az IP cím, sőt sajátos magatartási formák is.

A személyese adatokon végzett valamennyi művelet adatkezelésnek tekinthető. Az adatkezelés fogalmát a GDPR úgy határozza meg, mint „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­ hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;”

A GDPR előírja, hogy az érintetteket tájékoztatni kell különböző információkról, abban az esetben, ha róla személyes adatot kezelnek. Ennek megfelelően tehát minden vállalkozásnak, amely például szerződést köt szükségképpen és minden személyes adatot kezelő (pl. cookie-k, vagy hírlevelek) weboldalnak rendelkeznie kell adatkezelési tájékoztatóval. Ezen felül a GDPR számos más kötelezettséget is ró az adatkezelőre, például nyilván kell tartani az adatkezeléseit, az adatvédelmi incidenseket, érdekmérlegelési teszteket kell elvégezni, sőt esetenként hatásvizsgálatot is kell folytatni, amelyeknek minden esetben dokumentáltan rendelkezésre kell állni.

Jogosan merülhet fel a kérdés: el tudom készíteni a szükséges adatvédelmi dokumentációmat magam is? Természetesen igen, semmi akadálya, hogy saját magunk készítsük el vállalkozásunk vagy civil szervezetünk adatvédelmi dokumentációját, használhatunk különböző mintákat is, ilyenkor azonban mindenképpen kockázatot vállalunk. Ez a kockázat abban rejlik, hogy minden vállalkozás és civil szervezet egyedi, működésük ugyan gyakran hasonlítanak egymásra, de egyediségükhöz nem férhet kétség. Másféle adatokat kezelünk, másféle célból, más formában, mások és mások férhetnek ezekhez hozzá, változó ideig kezeljük ezeket. Egy minta bár kétségkívül képes lehet az adatvédelmi kötelezettségeknek való megfelelésre, nem biztosítos 100%-os védelmet, ugyanis nem veszi figyelembe egyedi körülményeinket, a mintától való eltérés pedig súlyos bírságolási kockázattal járhat. Gyakran nem a tájékoztatás hiánya, hanem annak a valóságnak meg nem felelése lesz a jogsértés középpontjában.

Kérdése van? Árajánlat kérne?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!