Adatkezelési Tájékoztató a weboldal használatához

Adatkezelési Tájékoztató dr. Kis Kelemen Bence egyéni vállalkozó weboldalához kapcsolódó adatkezeléseiről

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy bemutassa az adatkezelő, Dr. Kis Kelemen Bence egyéni vállalkozó (a továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek a dataprotectionsolutions.hu weboldalának üzemeltetése keretében az érdeklődő személyek (a továbbiakban együtt: Érintettek) személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.

1.2. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa folytatott gazdasági tevékenység körében szükségszerűen és elkerülhetetlenül felmerülő adatkezelések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának, az Európai Unió Bíróságának és a magyar bíróságok releváns joggyakorlatának megfelelően járjunk el.

1.3. Az Adatkezelő ebből a célból a következő Adatkezelési Tájékoztatót adja ki a dataprotectionsolutions.hu weboldallal (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolatos valamennyi adatkezelési tevékenységről.

2. Az adatkezelők megnevezése és adatai

2.1.

Név:Dr. Kis Kelemen Bence e.v.
Székhely:7626 Pécs, Csillag köz 21/B tt. 5.
Nyilvántartási szám:55316453
E-mail cím:info@dataprotectionsolutions.hu
Telefonszám:+36-70/325-0794

2.2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A kezelt adatok köre minden olyan személyes adatra kiterjed, amelyet az Érintettek a Weboldal használata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket az Érintettek bármilyen formában az Adatkezelőnek megküldenek. Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszak során bármilyen módosítás vagy változás történne az Érintettek kötelesek azt haladéktalanul jelezni az Adatkezelő részére.

3.2. A kezelt személyes adatok minden esetben az Érintettektől származnak.

3.3. A kezelt személyes adatok pontos meghatározását az adatkezelés céljával, jogalapjával és az adatkezelés időtartamával összekötve a 4. pont határozza meg.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelési Tájékoztató a kezelt adatokat azok célja szerinti csoportosításban tárgyalja.

Amennyiben az Adatkezelő számára az Érintettek olyan személyes adatot tesznek hozzáférhetővé, amelyre vonatkozóan az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelési cél nem került hozzárendelésre úgy, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.

Az Adatkezelő az adatkezelés kivonatát táblázatos formában is közzéteszi az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékleteként. 

4.1. Kapcsolattartás az Érintettel

4.1.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz saját jogos érdekére hivatkozva kezeli az Érintett által az info@dataprotectionsolutions.hu; a kis.kelemen.bence@dataprotectionsolutions.hu; a hohmann.balazs@dataprotectionsolutions.hu; kappel.gergely@dataprotectionsolutions.hu és a simon.soma@dataprotectionsolutions.hu e-mail címekre küldött elektronikus levélben megadott személyes adatokat, különösen

a) az Érintett e-mail címét és

b) az Érintett által az elektronikus levélküldés során megadott bármilyen más személyes adatot.

4.1.2. Az Adatkezelő a 4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintettel való elektronikus kapcsolattartás (kérdés megválaszolása, kérés teljesítése) céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

AdatkörAdatkezelés célja
az Érintett e-mail címekapcsolattartás
az Érintett által az elektronikus levélküldés során megadott bármilyen más személyes adata kérdés megfelelő megválaszolása és kérés teljesítése és annak bizonyítása, hogy az Adatkezelő az Érintettel megfelelően kommunikált az üzletviteli tanácsadásra vonatkozó szerződéses jogviszonyból származó általános együttműködési kötelezettségének megfelelően

4.1.3. Az Adatkezelő a 4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, szerződéses jogviszony hiányában az üzenet elküldésétől a válaszadáshoz szükséges ideig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban.

4.2. Kapcsolatfelvétel az Érintettel

4.2.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Érintett által megadott alábbi személyes adatokat:

a) az Érintett neve (vezeték- és keresztnév) és

b) az Érintett e-mail címe.

4.2.2. Az Adatkezelő a 4.2.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintettel való kapcsolatfelvétel céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

AdatkörAdatkezelés célja
az Érintett neveazonosítás
az Érintett e-mail címekapcsolattartás

4.2.3. Az Adatkezelő a 4.2.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges ideig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban.

4.2.4. A 4.2.1. pontban meghatározott adatkezelés esetén a hozzájárulás önkéntes, azonban a hozzájárulás megadásának hiányában az Érintett nem tudja elküldeni a nevét és e-mail címét az Adatkezelőnek, így annak nem áll módjában felvenni vele a kapcsolatot.

4.3. Sütik alkalmazása a Weboldalon

4.3.1. Az Adatkezelő a Weboldalon sütiket használ a weboldalforgalom elemzéséhez, valamint a sütik használatához adott hozzájárulások kezeléséhez. Ezeket az adatokat az Adatkezelő megosztja az Adatkezelési Tájékoztató 4.3.3. pontjában meghatározott partnereivel, akiktől a sütik származnak.

4.3.2. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal arra használ fel, hogy hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.

4.3.3. A Weboldal az alábbi sütiket használja:

Név

Szolgáltató

Cél

A sütik által kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja

Lejárat

Típus

CookieConsent

Cookiebot

A domain tekintetében tárolja a felhasználó süti hozzájárulását. (Forrás: CookieBot)

A felhasználó IP címének anonimizált formája (az utolsó három karakter “0”-ra állítva). A hozzájárulás megadásának dátuma és időpontja. A felhasználó böngészőjének felhasználói ügynöke (User agent). Az URL, amelyről a hozzájárulást megadták. Egy anonim véletlenszerű és titkosított kulcs érték. A felhasználó hozzájárulásának állapota, amely a hozzájárulás megadásának bizonyítékaként szolgál

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

 

Az adatkezelő jogos érdeke a süti hozzájárulások jogszerű menedzselésének biztosítása.

1 év

HTTP

_ga

Google

Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálását szolgálja arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. (Forrás: CookieBot)

A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

2 év

HTTP

_gat

Google

A Google Analytics által használt süti abból a célból, hogy szabályozza az elérési kérelem gyakoriságát (request rate). (Forrás: CookieBot)

A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

1 nap (A CookieBot weboldal szerint 1 nap, a Google szerin 1 perc)

HTTP

_gid

Google

Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálását szolgálja arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. (Forrás: CookieBot)

A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

1 nap

HTTP

 

4.3.4. Süti beállításait bármikor módosíthatja a Weboldal láblécében elhelyezett menüpontok segítségével.

4.3.5. A fentieken túlmenően arra is lehetősége van, hogy böngészőjében saját maga állítsa be süti beállításait. Felhívom a figyelmét, hogy ebben az esetben nem kizárólag a weboldal használata során korlátozható a sütik működése. Beállításait természetesen bármikor megváltoztathatja ebben az esetben is.

Ön a böngészőjében szintén képes arra, hogy megtekintse és törölje a korábban böngészője által eltárolt cookie-kat.

Az alábbi táblázatban szereplő linkekre kattintva megtalálhatja a legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól szóló információkat:

FirefoxChromeSafariInternet Explorer

4.3.6. Kérjük, hogy amikor a sütikkel kapcsolatosan keres meg bennünket, jelölje meg beleegyezési azonosítóját és dátumát megkeresésében. A kérdéses adatokat itt érheti el.

4.4. A tiltakozáshoz való jog gyakorlásának műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel való biztosítása

4.4.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az Érintett által megadott alábbi személyes adatokat:

a) az Érintett neve (vezeték- és keresztnév) és

b) az Érintett e-mail címe.

4.4.2. Az Adatkezelő a 4.4.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintett tiltakozáshoz való jogának műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel való gyakorlásának biztosítása céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

AdatkörAdatkezelés célja
az Érintett neveazonosítás
az Érintett e-mail címekapcsolattartás

4.4.3. Az Adatkezelő a 4.4.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a tiltakozás elbírálásához és az ezzel kapcsolatos válaszadáshoz szükséges ideig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban.

4.4.4. A konkrét jogi kötelezettség, amelynek teljesítése céljából szükséges az adatkezelés: Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (5) bekezdésében meghatározott jog gyakorlásának biztosítási kötelezettsége.

4.4.5. A műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel való tiltakozást az Érintett az oldal alján rendszeresített űrlappal teheti meg.

5. Az adatkezelés módja
5.1. Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő a 4. pontban meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést az Adatkezelő és az adatfeldolgozók között létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett pontos adatkezelési információk tekintetében (pl. adatkezelés időtartama) az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója irányadó.

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozó SzékhelyeAdatfeldolgozó elérhetőségeiAdatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójaÉrintett személyes adatok köreAdatfeldolgozási feladat
Rackforest Kft.1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5. em. B05001.https://rackforest.com/kapcsolat/https://rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3. pontban meghatározott adatokTárhely- és e-mail szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára
Dr. Hohmann Balázs7630 Pécs, Deák Ferenc utca 126.hohmann.balazs@dataprotectionsolutions.huJelen Adatkezelési Tájékoztató szerint4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3.-4.4. pontokban meghatározott adatokEgyüttműködés a kérdés megválaszolása, kérés teljesítése kapcsán
Kappel Gergely7625 Pécs, Zöldfa u. 31.kappel.gergely@dataprotectionsolutions.huJelen Adatkezelési Tájékoztató szerint4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3.-4.4. pontokban meghatározott adatokEgyüttműködés a kérdés megválaszolása, kérés teljesítése kapcsán
Simon Soma2112 Veresegyház Mogyoródi u. 73.simon.soma@dataprotectionsolutions.huJelen Adatkezelési Tájékoztató szerint4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3.-4.4. pontokban meghatározott adatokEgyüttműködés a kérdés megválaszolása, kérés teljesítése kapcsán
Dr. Környei Mátyás ügyvéd7621 Pécs, Rákóczi út 35-37. I.em. 9.a./19.matyas.kornyei@mklawpartners.comSzerződés szerint4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3.-4.4. pontokban meghatározott adatokJogi szolgáltatás
Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Írország

https://www.google.com/contact/?hl=huhttps://policies.google.com/privacy?hl=hu4.3. pontban meghatározott releváns személyes adatokGoogle Analytics szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára
Cybot A/S

Havnegade 39

1058 Copenhagen

Denmark

mail@cookiebot.comhttps://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/4.3. pontban meghatározott releváns személyes adatokSüti menedzsment szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára
Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Írország

https://www.google.com/contact/?hl=huhttps://policies.google.com/privacy?hl=hu4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3. pontban meghatározott adatokE-mail- és felhő szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára
Apple Distribution International Ltd.Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írországhttps://www.apple.com/legal/privacy/hu/https://www.apple.com/legal/privacy/hu/4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3. pontban meghatározott adatokE-mail- és felhő szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára

 

 

5.2 Adatbiztonság

5.2.1. A személyes adatokhoz az Adatkezelőn, valamint a fentiekben bemutatott adatfeldolgozókon kívül más nem férhet hozzá.

5.2.2. Az Adatkezelő elektronikus adatkezelést folytat.

5.2.3. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági intézkedésekkel igyekszik csökkenteni, adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedéseket az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatbiztonsági intézkedésAdatbiztonsági intézkedés leírása
HardwarebiztonságAz Adatkezelő biztosítja, hogy az általa használt hardware-ekhez csak saját maga férhessen hozzá
Adatfeldolgozók igénybevétele során alkalmazandó követelményekAz Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan adatfeldolgozókkal szerződjön, akik kiemelt figyelmet fordítanak a személyes adatok védelmére
KarbantartásAz Adatkezelő folyamatosan karbantartja saját számítástechnikai eszközeit
Rosszindulatú software-ek kiszűréseAz Adatkezelő az AVG Antivirus software használatával szűri ki a rosszindulatú software-eket
AdatminimalizálásAz Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a legszükségesebb személyes adatokat kezelje és azokat is csak a lehető legrövidebb ideig
ArchiválásAz Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítését követően a papír alapú dokumentumokat archiválja azokon újabb aktív adatkezelési tevékenységet a megőrzésen kívül nem végez

5.2.4. Az Adatkezelő az 5.2.3. pontban meghatározott intézkedéseken mellett

a) biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

b) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást rendszeresít és azt évente elvégzi és

c) biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok kellő időben történő visszaállításának lehetőségét.

5.2.5. Adatfeldolgozónak történő adattovábbítás esetén az adatfeldolgozó adatbiztonsági intézkedései irányadók, amelyet az egyes adatfeldolgozók által közzétett adatvédelmi tájékoztatók tartalmaznak.

5.2.6. A Google Ireland Limited adatfeldolgozó az Európai Unió területén kívülre (az Egyesült Államokba) továbbít adatokat, amelyet Általános Szerződési Feltételek alapján tesz meg. Az adatfeldolgozó általi adatkezelésről itt olvashat bővebben.

5.2.7. Az Apple Distribution International Ltd. az Európai Unió területén kívülre továbbít adatokat, amelyet minta szerződési feltételek alapján tesz meg. Az adatfeldolgozó általi adatkezelésről itt olvashat bővebben.

6. Az Érintettek jogai
6.1. Az érintetti jogokról általában

6.1.1 Az Adatkezelő az érintett a 6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányuló kérelmének teljesítését nem tagadja meg kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. A 6. pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése során az Adatkezelő a kérelem tárgyába tartozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adható, ha az érintett személyazonossága más módon igazolható.

6.1.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az itt bemutatott jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, kivéve, ha a 6. pont egyes jogok gyakorlása esetén rövidebb határidőt nem állapít meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni kivéve, ha érintett azt másként kéri.

6.1.3. A 6. pontban részletezett jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján, az Adatkezelő által nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.1.4. Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az ebben a pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1.5. Az Adatkezelő a 6. a pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az adatok továbbításának minden olyan címzettjét tájékoztatja, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet – kérésére – az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.2. Az Érintettek hozzáféréshez való joga

6.2.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy

a) milyen személyes adatait,

b) milyen célból és jogalapon,

c) milyen forrásból gyűjtve,

d) mennyi ideig kezeli,

e) beszélhetünk-e automatizált döntéshozatalról az adatkezelés esetében, ideértve a profilalkotást is, valamint az ezzel kapcsolatban elérhető információkat, illetve

f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy

g) az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

6.2.2. Az Adatkezelő az érintett kérelmére, egy példányban rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatainak másolatát. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

6.2.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, úgy – amennyiben az érintett másként nem kéri – az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

6.2.4. Az adatkezelés során az érintett személyes adatait az Adatkezelő továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére, így az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

6.3. Az Érintettek helyesbítéshez való joga

6.3.1. Az Érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok késedelem nélküli kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján.

6.3.2. Az érintett hiányos személyes adatainak kiegészítése – egyebek mellett – az érintett kiegészítő nyilatkozata alapján lehetséges.

6.4. Az Érintettek hozzájárulás visszavonásához való joga

6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján.

6.4.2. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.4.3. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat, kivéve, ha van más jogalap az adatok további kezelésére.

6.4.4. Az Érintett hozzájárulását a kapcsolatfelvétel vonatkozásában a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címére küldött e-maillel, a sütik vonatkozásában pedig a Weboldal láblécében elhelyezett menüpont segítségével vonhatja vissza.

6.5. Az Érintettek törléshez való joga

6.5.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni,

a) ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg az Adatkezelő kezelte őket;

b) ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;

e) ha a személyes adatok kezelése jogellenes volt;

f) ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

g) ha a személyes adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte az Adatkezelő.

6.5.2. Az érintett a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 6.5. alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5.3. Az adatkezelés során az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra személyes adatait. Amennyiben ez mégis felmerülne, és a nyilvánosságra hozott adatot az Adatkezelőnek törölnie kellene, úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.6. Az Érintettek adatkezelés korlátozásához való joga

6.6.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az érintett jogos indokaival szemben.

6.6.2. Abban az esetben, ha az érintett kérte az adatkezelés korlátozását, a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6.3. Ha az érintett sikeresen korlátozta az adatok kezelését, a korlátozások feloldásáról adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6.7. Az Érintettek adathordozhatósághoz való joga

6.7.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni.

6.7.2. Az érintett arra is jogosult, hogy és az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná, feltéve, hogy

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

6.7.3. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

6.7.4. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az érintett törléshez való jogát, amely nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

6.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.8. Az Érintettek tiltakozáshoz való joga

6.8.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

6.8.2. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.3. Az adatkezelés során az adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó adatkezelés esetén tehát az érintett feltétel nélkül tiltakozhatna az adatkezelés ellen. Ha az érintett tiltakozna a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem lennének kezelhetők.

6.8.4. Az adatkezelés  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódik. Az érintett így a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja, amelyet  az oldal alján lévő űrlap kitöltésével tehet meg.

6.8.5. Az adatkezelésre nem tudományos vagy történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.9. Az Érintettek automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogai

6.9.1 Az Adatkezelőnél nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

6.9.2. Amennyiben ez mégis felmerülne érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkében meghatározottak szerint jogosult lenne arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9.3. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve,

a) ha az az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,

c) az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást megalapozó döntés az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

6.9.4. Ha az érintett a 6.9.3. pont a)-b) alpontjai alapján nem tudja effektíven gyakorolni az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait, jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.9.5. A 6.9.3. pontban meghatározott kivételek nem alapulhatnak különleges adatokon kivéve, ha ahhoz érintett kifejezetten hozzájárult vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

7. Az érintetti jogok gyakorlása

 

7.1. Az Adatkezelővel szemben, az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus levélben teheti meg. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartónak és küldje meg a 2.1. pontban meghatározott levelezési címre.

7.2. Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7.3. Az érintett, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja őt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett szerint jogainak megsértése forog fenn, bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Fogalmak

Adatkezelő: az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott egyéni vállalkozó;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot az adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a címzett az adatkezelőtől illetve az érintettől különböző harmadik személy-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a magyar joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (p.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hatósági jogkörében végzett vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek;

Érintett: Ön, akire vonatkozóan Adatkezelő személyes adatnak minősülő bármilyen információt kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ;

E tájékoztató 2021. november 15. napjától hatályos.

A tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja, amelyet közzétesz a Weboldalon.

Kelt Pécsett 2021. november 15. napján

Dr. Kis Kelemen Bence e.v.

Adatkezelő

Nyilvántartási szám: 55316453

Tiltakozás az adatkezeléssel szemben

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.